[ข้าราชการ] กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 19 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 กันยายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1. เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ
2. นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
3. เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ
4. นักเดือนเรือปฏิบัติการ
5. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
9 อัตรา
7 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• มีใบประกอบวิชาชีพ


2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า (อาคาร 2 ชั้น 5) ถนนโยธา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
หรือ
สมัครทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้จากรายละเอียดท้ายประกาศ พร้อมเขียนด้วยลายมือตนเอง ส่งพร้อมหลักฐานพร้อมทั้งค่าธรรมเนียม(ค่าธรรมเนียมส่งในรูปแบบธนาณัติ) มาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า เลขที่ 1278 (อาคาร 2 ชั้น 5) ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10110 พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบคัดเลือกฯ” ภายในวันที่ 23 กันยายน 2559 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ
• ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 200 บาท
โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.md.go.th/hr ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
-

1 comment

ศูนย์ข้อสอบราชการ ebook said...

สนใจหนังสือเตรียมสอบ กรมบัญชีกลาง #อัพเดทล่าสุด #เจาะลึกตรงประเด็น #อ่านเข้าใจง่าย #สอบติดชัวร์ #แม่นยำสุดๆ #ทุกตำแหน่ง แบบไฟล์ pdf แบบหนังสือ+mp3 โทร 098-4169482 line 0984169482 ติดตามข่าวเปิดสอบราชการที่ http://www.jobthaid.com/

Powered by Blogger.