กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป บรรจุทั่วประเทศ จำนวน 35 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
ตำแหน่งที่รับสมัครปรากฏตามเอกสารท้ายประกาศเป็นรายเขต
รวม 35 อัตรา
ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต กรมพัฒนาที่ดิน

• ต้องค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com/ ในวันที่ 9 กันยายน 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-
-


รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   หน่วยที่ ตำแหน่งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   หน่วยที่ ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   หน่วยที่ ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   หน่วยที่ ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   หน่วยที่ ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   หน่วยที่ ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   หน่วยที่ ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   หน่วยที่ ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   หน่วยที่ ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   หน่วยที่ 10  ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   หน่วยที่ 11  ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   หน่วยที่ 12  ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   หน่วยที่ 13  ตำแหน่งในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

No comments

Powered by Blogger.