[ข้าราชการ] กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 26 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1. นิติกรปฏิบัติการ
2. นักวิชการพาณิชย์ปฏิบัติการ
3. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
ปฏิบัติการ
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
1 อัตรา
9 อัตรา

13 อัตรา
3 อัตรา
* ต้องผ่าน ก.พ.
* วุฒิปริญญาโท2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลารับสมัคร
- ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระบบรับสมัครออนไลน์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ http://job.ipthailand.go.th/ ในวันที่ 9 กันยายน 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 5 กันยายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
-

No comments

Powered by Blogger.