กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ วุฒิปริญญาเอกและปริญญาโท จำนวน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
ปฏิบัติการ (ปริญญาเอก)
2. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร
ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

7 อัตรา

15 อัตรา
ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• วุฒิปริญญาโทและปริญญาเอก

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอทราบรายละเอียดและรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 9 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 4694

• ต้องค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://www.ipthailand.go.th/ ในวันที่ 7 กันยายน 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 5 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ
-


No comments

Powered by Blogger.