กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 17 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 8 -15 สิงหาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1. นายแพทย์ปฏิบัติการ
2. เภสัชกรปฏิบัติการ
3. นายแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
4. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
2 อัตรา
3 อัตรา
10 อัตรา
2 อัตรา
* ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
* ต้องมีใบประกอบวิชาชีพแพทย์
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลารับสมัคร
- ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกข้อมูลสมัครสอบได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ http://job.dtam.moph.go.th/ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 สิงหาคมตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
-

No comments

Powered by Blogger.