กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 246 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1. นักเทคนิคการแพทย์
2. พยาบาลวิชาชีพ
3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ป.โท)
4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ป.ตรี)
5. นักวิชาการสาธารณสุข
6. นักฟิสิกส์รังสี
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8. นักจัดการงานทั่วไป
9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
10. นักวิชาการเงินและบัญชี
11. นักทรัพยากรบุคคล
12. นักวิชาการพัสดุ
13. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
14. เจ้าพนักงานธุรการ
15. เจ้าพนักงานพัสดุ
16. นายช่างไฟฟ้า
17. พนักงานประจำห้องทดลอง
18. พนักงานบริการ
19. พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)
3 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา
121 อัตรา
2 อัตรา
4 อัตรา
3 อัตรา
24 อัตรา
6 อัตรา
6 อัตรา
2 อัตรา
5 อัตรา
2 อัตรา
36 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
12 อัตรา
7 อัตรา
6 อัตรา
ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

• ต้องค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://dmsc.thaijobjob.com/ ในวันที่ 23 กันยายน 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 31  สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
-

No comments

Powered by Blogger.