กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 สิงหาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ภูมิคุ้มกันวิทยา)
3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
(กีฏวิทยา)
4. นักวิทยาศาตร์การแพทย์
(จุลชีววิทยา)
5. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เคมี)
6. นักเทคนิคการแพทย์
7. เภสัชกร
8. พยาบาลวิชาชีพ
1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

2 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

• ต้องค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://dmsc.thaijobjob.com/ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 25  สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-

No comments

Powered by Blogger.