[พนักงานราชการ] กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
2. นักจัดการงานทั่วไป
3. นักวิชาการเงินและบัญชี
4. นักสังคมสงเคราะห์
5. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
(ด้านไฟฟ้า)
6. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
(ด้านเกษตรกรรม)
7. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
(ด้านช่างไม้และก่อสร้าง)
8. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ
(ด้านช่างยนต์)
1 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา
3 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา
ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

• ต้องค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com/ ในวันที่ 7 กันยายน 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 31  สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-

No comments

Powered by Blogger.