[ข้าราชการ] สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 25 กันยายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1. นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านพยาธิวิทยา)
2. นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านนิติเวชศาสตร์)
3. นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านจิตเวชศาสตร์)
4. นายแพทย์ปฏิบัติการ
(ด้านรังสีวิทยา)
5. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา
ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• มีใบประกอบวิชาชีพ
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

• ต้องค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://cifs.job.thai.com/ ในวันที่ 30 กันยายน 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 กันยายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
-

No comments

Powered by Blogger.