Header Ads

[ข้าราชการ] กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 23 กันยายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
14 อัตรา
2 อัตรา
ต้องผ่าน ก.พ.


2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต กรมบัญชีกลาง

• ต้องค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://job.cgd.go.th/ ในวันที่ 30  กันยายน 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 23 กันยายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
-

Post a Comment
Powered by Blogger.