[ข้าราชการ] กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2559 จำนวน 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม - 16 กันยายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1. ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
2. เภสัชกรปฏิบัติการ
3. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
4. นักรังสีการแพทย์
5. นักกายภาพบำบัด
6. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
7. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
8. เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน
9. ผู้ช่วยทันตแพทย์
10. เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
3 อัตรา
4 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
8 อัตรา
7 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
ตรวจสอบวุฒิ
ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• มีใบประกอบวิชาชีพ


2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 9711 

• ต้องค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท

โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.msd.bangkok.go.th/ ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 16 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2559
-

No comments

Powered by Blogger.