[พนักงานราชการ] สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 กันยายน 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1. พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
2. พนักงานธุรการ
8 อัตรา
1 อัตรา
ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
• คนพิการมีบัตรประจำตัวคนพิการ


2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หรือ
ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารอื่นๆ มาที่ที่อยู่ข้างต้น
โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ http://www.ago.go.th/ ในวันที่ 29 กันยายน 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 13  กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ
3. รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครบุคคล(คนพิการ)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-

No comments

Powered by Blogger.