[พนักงานราชการ] สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 15 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 19 กรกฎาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
1. ด้านบริหารงานทั่วไป
2. ด้านการเงินและบัญชี
3. ด้านพัสดุ
4. ด้านกฎหมาย
5. ด้านวิชาการศึกษา

8 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
ตรวจสอบวุฒิ
* ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลารับสมัคร
- ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกข้อมูลสมัครสอบได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://vec.job.thai.com/ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 19   กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพันกงานหรือลูกจ้าง ททท.
-

No comments

Powered by Blogger.