[รัฐวิสาหกิจ] โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานฝ่ายการแพทย์ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 24 สิงหาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
กองศัลยกรรม
1. ผู้ช่วยหัวหน้ากอง
2. แพทย์ 6
กองอายุรกรรม
1. ผู้ช่วยหัวหน้ากอง
2. แพทย์ 6

1 อัตรา
1 อัตรา

1 อัตรา
5 อัตรา
ตรวจสอบวุฒิ
* งานรัฐวิสาหกิจ
* ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 50 ปี
* ได้รับวุฒิทางการแพทย์
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลารับสมัคร
- ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองวางแผนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ โรงงานยาสูบ ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2229 1165

- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 30 บาท

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ http://www.thaitobacco.or.th/ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 24 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
3. รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศโรงงานยาสูบ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานฝ่ายการแพทย์
-

No comments

Powered by Blogger.