[ข้าราชการ] สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล (คนพิการ) เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา สมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(คนพิการ)

2 อัตรา
* ไม่ต้องผ่าน ก.พ. ก็ได้
* ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา
* มีบัตรคนพิการ


2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลารับสมัคร
- ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกข้อมูลสมัครสอบได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://opsmoc.job.thai.com/ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคมตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล(คนพิการ) เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

No comments

Powered by Blogger.