[ข้าราชการ] สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิาบัติการ จำนวน 57 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 25 กรกฎาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1. เภสัชกรปฏิบัติการ


57 อัตรา


* ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
* สอบคัดเลือก
* มีใบประกอบวิชาชีพ
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลารับสมัคร
- ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกข้อมูลสมัครสอบได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ http://job.fda.moph.go.th/ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 25  กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
-

No comments

Powered by Blogger.