[ข้าราชการ] สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (ป.ตรี - ป.โท) จำนวน 26 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
วุฒิปริญญาตรี
1. นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

วุฒิปริญญาโท
1. นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

17 อัตรา


9 อัตรา
* ต้องผ่าน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลารับสมัคร
- ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกข้อมูลในระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ http://job.fda.moph.go.th/ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
-

No comments

Powered by Blogger.