[พนักงานราชการ] กรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพันกงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 16/2559 จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1. นักสังคมสงเคราะห์(กรุงเทพฯ)
2. นักสงคมสงเคราะห์(กาญจนบุรี)
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ชัยภูมิ)
4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นครนายก)
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นครปฐม)
6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ปราจีนบุรี)
7. นักสังคมสงเคราะห์(มุกดาหาร)
8. นักสงคมสงเคราะห์(ระนอง)
9. นักสังคมสงเคราะห์(ลำปาง)
10. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(สิงห์บุรี)
11. นักสงคมสงเคราะห์(สุโขทัย)
12. นักสังคมสงเคราะห์(สระบุรี)
13. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์(สระบุรี)
14. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
(ศรีสะเกษ)
15. นักวิชาการอาชีวบำบัด(ปทุมธานี)
1 อัตรา
1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา

1 อัตรา
1 อัตรา
ตรวจสอบวุฒิ
* ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
* วุฒิ ม.3 – ป.ตรี
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลารับสมัคร
- ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ สถานที่รับสมัครสอบของแต่ละตำแหน่ง (จากประกาศ)

- ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ http://www.dsdw.go.th/ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2559 ในเวลาราชการ
3. รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 16/2559
-

No comments

Powered by Blogger.