กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1. พนักงานบริการ
2. พนักงานธุรการ
3. พนักงานโยธา
4. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
2 อัตรา
1 อัตรา
2 อัตรา
1 อัตรา
* ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
* วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลารับสมัคร
- ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ งานสารบรรณ ส่วนบริหาร สำนักงานทางหลวงที่ 6 กรมทางหลวง ถนนสระบุรี-หล่มสัก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 50 บาท

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ http://www.doh.go.th/ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 29  กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
3. รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-

No comments

Powered by Blogger.