กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 สิงหาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
3. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน(ไฟฟ้า)
4. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
(เครื่องกล)
5. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
(อิเล็กทรอนิกส์)
1 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา

3 อัตรา

2 อัตรา
* ผ่าน หรือ ไม่ต้องผ่าน ก.พ. ก็ได้
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลารับสมัคร
- ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกข้อมูลสมัครสอบได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://dede.job.thai.com/ ในวันที่ 5 กันยายน 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 สิงหาคมตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
-

No comments

Powered by Blogger.