[ข้าราชการ] กรมควบคุมโรค เปิดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1. นายแพทย์ปฏิบัติการ(เชียงใหม่)
2. นายแพทย์ปฏิบัติการ(ส่วนกลาง)
3. นายแพทย์ปฏิบัติการ(ส่วนกลาง)
4. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
5. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
6. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(เชียงใหม่)
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
9 อัตรา

1 อัตรา
* ไม่ต้องผ่าน ก.พ.
* สอบคัดเลือก
* มีใบประกอบวิชาชีพ
* บรรจุภูมิภาค
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลารับสมัคร
- ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี หรือ กรณีต้องการสมัครสอบในตำแหน่งที่บรรจุในภูมิภาค สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่สถานที่รับสมัครของตำแหน่งนั้นๆ

- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ http://www.ddc.moph.go.th/ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
3. รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
-

No comments

Powered by Blogger.