[รัฐวิสาหกิจ] การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพันกงานหรือลูกจ้าง ททท. รวมจำนวน 114 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 25 กรกฎาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
ตำแหน่งที่รับสมัครปรากฏตามเอกสารแนบตามลิงค์ด้านล่าง
114 อัตรา


* งานรัฐวิสาหกิจ
* บรรจุทั่วประเทศ
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลารับสมัคร
- ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกข้อมูลสมัครสอบได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 350 บาท

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://tourismthailand.job.thai.com/ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 25  กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพันกงานหรือลูกจ้าง ททท.

No comments

Powered by Blogger.