กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 23 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 29 กรกฎาคม 2559

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
2. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
4. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน*
6 อัตรา
8 อัตรา
8 อัตรา
1 อัตรา
* ต้องผ่าน ก.พ.
* ปวส. และ ป.ตรี
* ต้องมีใบประกอบวิชาชีพควบคุม
* ปฏิบัติการส่วนกลางและภูมิภาค
2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่ วิธีการสมัคร และการประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลารับสมัคร
- ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ของกรมทางหลวงชนบท

- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ http://job.drr.go.th/ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 29  กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลด
เพิ่มเติม
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ
-

No comments

Powered by Blogger.