กรมพลศึกษา เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 มีนาคม 2561


ตำแหน่ง
จำนวน
คุณสมบัติเบื้องต้น
1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
2 อัตรา
1 อัตรา
• ต้องผ่าน ก.พ.


ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตของกรมพลศึกษา ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://dpe.thaijobjob.com/ในวันที่ 9 เม.ย. 61
ตั้งแต่ 12 – 30 มี.ค. 61 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ

No comments

Powered by Blogger.