กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 99 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 26 เมษายน 2561


ตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
คุณสมบัติเบื้องต้น
1.นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ปวช.)
30
• ต้องผ่าน ก.พ.
2.นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน(ชายแดนใต้)
3
3.นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ปวส.)
60
4.นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน(ชายแดนใต้)
6
ตรวจสอบการรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html


วิธีการรับสมัคร สถานที่และระเบียบการสอบ
วันที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์กรมที่ดิน ตามวันและเวลาที่กำหนด

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบได้ทางเว็บไซต์ https://dol.thaijobjob.com/ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ตั้งแต่ 226  เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
adv
รายละเอียดอย่างเป็นทางการ
านราชการ #เปิดสอบราชการ #สอบแข่งขัน #สอบบรร

No comments

Powered by Blogger.