สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2561


ชื่อตำแหน่ง
จำนวน (อัตรา)
หมายเหตุ
1. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
2. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน
3. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
4. นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ
1
1
1
3
ต้องผ่าน ก.พ.
สถานที่สมัคร วิธีการสมัคร และประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบ
วันรับสมัคร
- ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสมัครสามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราบ ตามวัน เวลา และวิธีการที่กำหนด

- ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ เป็นเงิน 230 บาท

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบทางเว็บไซต์ https://ocsb.job.thai.com/ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561
ตั้งแต่วันที่ 30  พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


ไฟล์ประกาศ
ดาวน์โหลดด้านล่าง

No comments

Powered by Blogger.