เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี 2556 จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 20 กันยายน 2556

> ตำแหน่งที่เปิดสอบ

  1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  จำนวน  3  อัตรา

> การรับสมัครสอบ

         
          - ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 20 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

> รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติผู้สมัครสอบ เงื่อนไขการรับสมัครสอบ หลักฐานในการสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบ เกณฑ์การตัดสิน การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

         
          - คลิกอ่านเพิ่มเติม ประกาศเทศบาลตำลสามง่ามพัฒนา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2556

No comments

Powered by Blogger.