กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ ประจำปี 2556 จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2556

> ตำแหน่งที่เปิดสอบ

  • บุคคลพลเรือน ผู้มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบในประกาศนี้

> กำหนดรับสมัคร

  • จำหน่ายใบสมัครพร้อมระเบียบการในราคาชุดละ 100 บาท จนถึง 7 สิงหาคม 2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้  กรมกำลังพลทหารเรือ, ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ, กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

> รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติผู้สมัคร คุณวุฒิที่รับสมัคร เงื่อนไขการรับสมัคร หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครสอบ การสอบคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบได้

  • คลิกที่นี่เพื่ออ่านเพิ่มเติม ประกาศกองทัพเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ ประจำปี 2556

No comments

Powered by Blogger.