Header Ads

Header ADS

กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2560 จำนวน 73 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2560

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ชื่อตำแหน่ง
จำนวน
หมายเหตุ
ครูผู้ช่วย สังกัดกรุงเทพมหานคร สาขาวิชา
1. คณิตศาสตร์
2. ภาษาอังกฤษ
3. อนุบาลศึกษา
4. ภาษาไทย
5. พลศึกษา
6. ดนตรีสากล
7. วัดผล
8. เกษตรกรรม
9. สังคมศึกษา
10. ศิลปศึกษา-วาดเขียน
11. บรรณารักษ์
12. แนะแนว
13. การศึกษาพิเศษ

10 อัตรา
10 อัตรา
10 อัตรา
10 อัตรา
3 อัตรา
5 อัตรา
1 อัตรา
1 อัตรา
3 อัตรา
5 อัตรา
3 อัตรา
2 อัตรา
10 อัตรา
• เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีครู หรือใบอนุญาตสอน
ตรวจสอบรับรองวุฒิ ก.พ. > http://203.21.42.34/acc/index.html

2. วิธีการสมัครสอบ
สถานที่สมัคร วิธีการ และกำหนดการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันเวลาที่รับสมัคร
 ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ของกรุงเทพมหานคร ตามวันและเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2437 6631-5

 ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

 ติดตามประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ https://teacherbkk.job.thai.com/ ในวันที่ 21 ก.พ. 60
ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 ก.พ. 60
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3. ประกาศของหน่วยงาน
รายละเอียดที่เป็นทางการ
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2560

แสดงความคิดเห็น
ขับเคลื่อนโดย Blogger.