งานราชการที่กำลังรับสมัครในขณะนี้

งานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครสอบล่าสุดในขณะนี้
(เรียงลำดับข่าว เก่าบน:ใหม่ล่าง) อัพเดท 30 ธันวาคม 2559

ด่วน! กำลังจะหมดเขตรับสมัครในสัปดาห์หน้า ! (สมัครออนไลน์ และสมัครด้วยตนเอง)
ที่
ประกาศรับสมัคร
วันรับสมัคร
ประเภท
1
บัดนี้ – 6 ม.ค. 60
สมัครออนไลน์
2
15 ธ.ค. 59 – 6 ม.ค. 60
สมัครออนไลน์
3
บัดนี้ – 5 ม.ค. 60
สมัครออนไลน์
4
บัดนี้ – 6 ม.ค. 60
สมัครออนไลน์
5
บัดนี้ – 4 ม.ค. 60
สมัครออนไลน์
6
บัดนี้ – 8 ม.ค. 60
สมัครออนไลน์
7
19 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60
สมัครด้วยตนเอง


สมัครทางออนไลน์ หรือทางไปรษณีย์
ที่
ประกาศรับสมัครสอบ
วันรับสมัคร
ประเภท
1
บัดนี้ – 6 ม.ค. 60
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
2
บัดนี้ – 31 ม.ค. 60
ข้าราชการฝ่ายทหาร
3
21 ธ.ค. 59 – 12 ม.ค. 60
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
4
บัดนี้ – 31 ม.ค. 60
ข้าราชการฝ่ายทหาร
5
19 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60
พนักงานของรัฐ
6
21 ธ.ค. 59 – 12 ม.ค. 60
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
7
19 ธ.ค. 59 – 12 ม.ค. 60
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
8
16 – 26 ธ.ค. 59
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
9
16 ธ.ค. 59 – 9 ม.ค. 60
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
10
15 ธ.ค. 59 – 6 ม.ค. 60
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
11
บัดนี้ – 5 ม.ค. 60
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
12
บัดนี้ – 6 ม.ค. 60
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
13
บัดนี้ – 4 ม.ค. 60
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
14
บัดนี้ – 12 ม.ค. 60
พนักงานของรัฐ
15
17 ม.ค. – 28 ก.พ. 60
ข้าราชการฝ่ายทหาร
16
9 – 27 ม.ค. 60
ข้าราชการพลเรือน
17
4 – 24 ม.ค. 60
ข้าราชการพลเรือน
18
6 – 27 ม.ค. 60
ข้าราชการพลเรือน
19
11 – 30 ม.ค. 60
ข้าราชการพลเรือน
20
บัดนี้ – 17 ม.ค. 60
ข้าราชการพลเรือน
21
16 – 31 ม.ค. 60
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
22
บัดนี้ – 8 ม.ค. 60
ข้าราชการพลเรือน
23
9 – 27 ม.ค. 60
ข้าราชการพลเรือน
24
บัดนี้ – 10 ม.ค. 60
พนักงานของรัฐ
25
บัดนี้ – 31 ม.ค. 60
ข้าราชการตำรวจ


เดินทางไปสมัครด้วยตนเอง
ที่
ประกาศรับสมัครสอบ
วันรับสมัคร
ประเภท
1
19 ธ.ค. 59 – 10 ม.ค. 60
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
2
บัดนี้ – 26 ก.พ. 60
ข้าราชการฝ่ายทหาร
3
9 – 13 ม.ค. 60
ข้าราชการฝ่ายทหาร
4
9 – 27 ม.ค. 60
บุคลากรทางการศึกษาอื่นงานราชการที่กำลังรับสมัครในขณะนี้ งานราชการที่กำลังรับสมัครในขณะนี้ Reviewed by Admin_Santie Th. on 16:11 Rating: 5