ค้นหาข่าวเปิดสอบ


คลิกที่นี่! ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิกที่นี่! เพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ฟรี!
คลิกที่นี่! เพื่อดูข่าวงานราชการที่กำลังเปิดสอบทั้งหมด
คลิกที่นี่! สมัครสอบบรรจุกรมที่ดิน 480 อัตรา
คลิกที่นี่! เพื่ออ่านรายละเอียดการเปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2560

กำลังเปิดรับสมัคร

งานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครสอบล่าสุดในขณะนี้ 
(เรียงลำดับข่าว เก่าบน:ใหม่ล่าง) อัพเดท 21 ต.ค. 59 
งานราชการที่กำลังจะหมดเขตรับสมัครในสัปดาห์หน้า ! (ทั้งสมัครออนไลน์ และสมัครด้วยตนเอง)
ที่
ประกาศรับสมัคร
วันรับสมัคร
ประเภท
1
บัดนี้ – 26 ต.ค. 59
สมัครออนไลน์
สมัครทางออนไลน์ หรือทางไปรษณีย์
ที่
ประกาศรับสมัครสอบ
วันรับสมัคร
ประเภท
1
1 – 21 พ.ย. 59

2
รอประกาศ
ข้าราชการตำรวจ
3
1 – 21 พ.ย. 59
ข้าราชการในส่วนฯ
4
1 – 30 พ.ย. 59
ข้าราชการฝ่ายอัยการ
5
26 ต.ค. – 2 พ.ย. 59
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
6
3 พ.ย. – 6 ธ.ค. 59
ข้าราชการตำรวจ
7
31 ธ.ค. – 8 พ.ย. 59
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
8
25 ต.ค. – 30 พ.ย. 59
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
9
25 ต.ค. – 15 พ.ย. 59
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
10
26 ต.ค. – 15 พ.ย. 59
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
11
บัดนี้ – 26 ต.ค. 59
พนักงานของรัฐ
12
บัดนี้ – 11 พ.ย. 59
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
13
บัดนี้ – 7 พ.ย. 59
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
14
บัดนี้ – 7 พ.ย. 59
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
15
บัดนี้ – 10 พ.ย. 59
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
เดินทางไปสมัครด้วยตนเอง
ที่
ประกาศรับสมัครสอบ
วันรับสมัคร
ประเภท
1
19 ต.ค. – 11 พ.ย. 59
ข้าราชการพลเรือนสามัญ

แบ่งปันหน้านี้