คลิกที่นี่! ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิกที่นี่! เพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ฟรี!
คลิกที่นี่! เพื่อดูข่าวงานราชการที่กำลังเปิดสอบทั้งหมด
คลิกที่นี่! เพื่ออ่านรายละเอียดการเปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2560

กำลังรับสมัคร

งานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครสอบล่าสุดในขณะนี้
(เรียงลำดับข่าว เก่าบน:ใหม่ล่าง) อัพเดท 28 พ.ย. 59
ด่วน! กำลังจะหมดเขตรับสมัครในสัปดาห์หน้า ! (สมัครออนไลน์ และสมัครด้วยตนเอง)
ที่
ประกาศรับสมัคร
วันรับสมัคร
ประเภท
1
1 – 30 พ.ย. 59
สมัครออนไลน์
2
25 ต.ค. – 30 พ.ย. 59
สมัครออนไลน์
3
10 – 30 พ.ย. 59
สมัครออนไลน์
4
14 พ.ย. – 2 ธ.ค. 59
สมัครออนไลน์
5
บัดนี้ – 30 พ.ย. 59
สมัครด้วยตนเอง
สมัครทางออนไลน์ หรือทางไปรษณีย์
ที่
ประกาศรับสมัครสอบ
วันรับสมัคร
ประเภท
1
1 – 30 พ.ย. 59
ข้าราชการฝ่ายอัยการ
2
3 พ.ย. – 6 ธ.ค. 59
ข้าราชการตำรวจ
3
25 ต.ค. – 30 พ.ย. 59
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
4
14 พ.ย. – 2 ธ.ค. 59
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
5
10 – 30 พ.ย. 59
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
6
15 พ.ย. – 6 ธ.ค. 59
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
7
6 – 27 ธ.ค. 59
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
8
28 พ.ย. – 22 ธ.ค. 59
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
9
1 – 23 ธ.ค. 59
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
10
25 พ.ย. – 20 ธ.ค. 59
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
11
24 พ.ย. – 16 ธ.ค. 59
พนักงานของรัฐ
12
18 พ.ย. – 9 ธ.ค. 59
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
13
17 พ.ย. – 8 ธ.ค. 59
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
14
21 พ.ย. – 16 ธ.ค. 59
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
15
บัดนี้ – 30 ธ.ค. 59
พนักงานของรัฐ
16
บัดนี้ – 6 ม.ค. 60
ข้าราชการพลเรือนสามัญ

เดินทางไปสมัครด้วยตนเอง
ที่
ประกาศรับสมัครสอบ
วันรับสมัคร
ประเภท
1
13 – 19 ธ.ค. 59
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
2
1 – 9 ธ.ค. 59
พนักงานของรัฐ
3
29 พ.ย. – 23 ธ.ค. 59
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
4
13 – 19 ธ.ค. 59
พนักงานของรัฐ
5
บัดนี้ – 30 พ.ย. 59
พนักงานของรัฐ
แบ่งปันหน้านี้