กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแนห่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 - 21 ตุลาคม 2556

> ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


  • นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (บรรจุยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 10 ตำแหน่ง
  • นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (บรรจุ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 1 ตำแหน่ง


> การรับสมัครสอบ

  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครไ้ด้ทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 ตุลาคม 2556  ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ http://job.cad.go.th/ หัวข้อ "รับสมัครสอบ"


> รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบ เงื่อนไขการรับสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบ เกณฑ์การตัดสิน การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

  • คลิกอ่านเพิ่มเติม ประกาศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแนห่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแนห่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 - 21 ตุลาคม 2556 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแนห่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 - 21 ตุลาคม 2556 Reviewed by Admin_Santie Th. on 12:34 Rating: 5
แสดงความคิดเห็น
ศูนย์ข่าวสอบงานราชการ ขอเรียนว่า ตราสัญลักษณ์และรูปภาพต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้
นำมาเพื่อใช้ประกอบการสื่อสารเท่านั้น มิได้นำไปเพื่อการพาณิชย์หรือดัดแปลงหรือแอบอ้างหาผลประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใด