การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 21 ตำแหน่ง 47 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 19 - 28 สิงหาคม 2556

> ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 21 ตำแหน่ง (รายละเอียดตามเอกสารประกาศ)


> การรับสมัคร

  • เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 สิงหาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ทางเว็บไซต์ http://pwa.thaijobjob.com/


> รายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เงื่อนไขการรับสมัคร คุณสมบัติผู้รับสมัคร เกณฑ์การตัดสิน การบรรจุและการขึ้นบัญชีผู้สอบได้

  • คลิกอ่านเพิ่มเติืม ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 21 ตำแหน่ง 47 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 19 - 28 สิงหาคม 2556 การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 21 ตำแหน่ง 47 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 19 - 28 สิงหาคม 2556 Reviewed by Admin_Santie Th. on 15:08 Rating: 5
แสดงความคิดเห็น
ศูนย์ข่าวสอบงานราชการ ขอเรียนว่า ตราสัญลักษณ์และรูปภาพต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้
นำมาเพื่อใช้ประกอบการสื่อสารเท่านั้น มิได้นำไปเพื่อการพาณิชย์หรือดัดแปลงหรือแอบอ้างหาผลประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใด