กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2556

> ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 • รับสมัครบุคคลทั่วไป  จำนวน  12  ตำแหน่ง  17  อัตรา

  • นักวิชาการเงินและบัญชี  1  อัตรา
  • นักวิชาการกษาปณ์  1  อัตรา
  • วิศวกรควบคุมคุณภาพ  1  อัตรา
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  2  อัตรา
  • นักทรัพยากรบุคคล  2  อัตรา
  • พนักงานนำชม  2  อัตรา
  • นายช่างศิลปกรรม  1  อัตรา
  • ช่างทำเครื่องมือ  1  อัตรา
  • นายช่างหล่อ  1  อัตรา
  • เจ้าพนักงานดูเงิน  2  อัตรา
  • เจ้าพนักงานพัสดุ  1  อัตรา
  • พนักงานบริการ  2  อัตรา

 • กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน  จำนวน  4  ตำแหน่ง  4  อัตรา

  • นักวิชาการเงินและบัญชี  1  อัตรา
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์  1  อัตรา
  • เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์  1  อัตรา
  • นักจัดการงานทั่วไป  1  อัตรา

> การรับสมัครสอบแข่งขัน

 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักบริหารกลาง ชั้น 4 กรมธนารักษื ซอยอารีย์สัมพันธื แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

> รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หน้าที่ที่รับผิดชอบ หลักฐานที่ใช้สมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัคร เงื่อนไขการรับสมัคร หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน ระยะเวลาการจ้าง

 • คลิกอ่านเพิ่มเติม ประกาศ กรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • คลิกอ่านเพิ่มเติม ประกาศ กรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน)
กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2556 กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 ตำแหน่ง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2556 Reviewed by Admin_Santie Th. on 12:06 Rating: 5
แสดงความคิดเห็น
ศูนย์ข่าวสอบงานราชการ ขอเรียนว่า ตราสัญลักษณ์และรูปภาพต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้
นำมาเพื่อใช้ประกอบการสื่อสารเท่านั้น มิได้นำไปเพื่อการพาณิชย์หรือดัดแปลงหรือแอบอ้างหาผลประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใด