คลิกที่นี่! ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิกที่นี่! เพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ฟรี!
คลิกที่นี่! เพื่อดูข่าวงานราชการที่กำลังเปิดสอบทั้งหมด
คลิกที่นี่! เพื่ออ่านรายละเอียดการเปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2560

22 มิถุนายน 2556

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ี 1 - 12 กรกฎาคม 2556

> ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


  • เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน  จำนวน  8  อัตรา
  • นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน  จำนวน  5  อัตรา

> การรับสมัครสอบ

  • ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ชั้น 1 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 - 12 กรกฎาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
  • สอบถามเพิ่มเติมที่ 0 2831 9362 และ 0 2831 9392

> รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารที่ใช้ในการสมัคร หลักสูตรการสอบ เกณฑ์การตัดสิน การบรรจุและแต่งตั้ง

  • คลิกอ่านเพิ่มเติม ประกาศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน

แสดงความคิดเห็น

แบ่งปันหน้านี้