กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ รวม 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 21 มิถุนายน 2556

1. ตำแหน่ง คุณวุฒิ และอัตราที่เปิดรับสมัคร

 • นายแพทย์ คุณวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มีวุฒิบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  จำนวน  1  อัตรา
 • วิสัญญีแพทย์ คุณวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มีวุฒิบัตรฯ สาขาวิสัญญีวิทยา จำนวน  1  อัตรา
 • รังสีแพทย์ คุณวุฒิปริญญาแพทยศษสตรบัณฑิต มีวุฒิบัตรฯ สาขารังสีวิทยาทั่วไป หรือรังสีรักษาและมะเร็ววิทยา หรือรังสีวิทยาวินิจฉัย หรือเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จำนวน  1  อัตรา
 • นายแพทย์ คุณวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มีวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก จำนวน  1  อัตรา
 • นายแพทย์ คุณวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มีวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา
 • พยาธิแพทย์ คุณวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มีวุฒิบัตรฯ สาขานิติเวชศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา
 • กุมารแพทย์ คุณวุฒิปริญญาแพทยศาสตบัณฑิต มีวุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร์ จำนวน  1  อัตรา
 • ศัลยแพทย์ คุณวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มีวุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร์ จำนวน 1  อัตรา
 • วิสัญญีแพทย์ คุณวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มีวุฒิบัตรฯ สาขาวิสัญญีวิทยา  จำนวน  1  อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เพศชายหรือหญิง
 • มีสัญชาติไทย บิดาและมารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะมิใช่สัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร
 • ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
 • มีความสูงมากกว่า 150 เซนติเมตร

3. การรับสมัครสอบ

 • ยื่นสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ (ชั้น 2 ) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามโทร. 0 2534 4966 หรือ 0 2534 2570 - 1 
 • กำหนดวันสอบ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ จะประกาศทางเว็บไซต์ http://www.medical.rtaf.mi.th/

4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร วิธีการสมัคร เงื่อนไขการรับสมัคร และรายละเอียดอื่น

 • คลิกอ่านเพิ่มเติม ประกาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ปีงบประมาณ 2556

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ รวม 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 21 มิถุนายน 2556 กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ รวม 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 21 มิถุนายน 2556 Reviewed by Admin_Santie Th. on 15:37 Rating: 5
แสดงความคิดเห็น
ศูนย์ข่าวสอบงานราชการ ขอเรียนว่า ตราสัญลักษณ์และรูปภาพต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้
นำมาเพื่อใช้ประกอบการสื่อสารเท่านั้น มิได้นำไปเพื่อการพาณิชย์หรือดัดแปลงหรือแอบอ้างหาผลประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างใด