: ฝากข่าวเปิดสอบลงเว็บประชาสัมพันธ์ [คลิกที่นี่]

: อัพเดทงานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครล่าสุด[คลิกอ่านละเอียด]

7 พฤษภาคม 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และระดับ 3 จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่ 21 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2556

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจาก ระดับ 2
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1  อัตรา
  • เจ้าพนักงานพัสดุ  1  อัตรา
  • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1  อัตรา
  • นายช่างโยธา  1  อัตรา
  • นายช่างไฟฟ้า  1  อัตรา
  • เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  1  อัตรา
 • ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจาก ระดับ 3
  • นิติกร  1  อัตรา
  • นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  1  อัตรา
  • นักวิชาการเกษตร  1  อัตรา
  • นักวิชาการศึกษา  1  อัตรา
  • นักวิชาการพัสดุ  1  อัตรา

2. การรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ
 • สมัคร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 4398 9057 หรือที่เว็บไซต์ http://tambonporpan.org/ หรือ http://www.dla.go.th/ หัวข้อ "ข่าวประชาสัมพันธ์"

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เงื่อนไขการรับสมัคร หลักสูตรและวิธีการสอบ เงินเดือนที่จะได้รับ และรายละเอียดอื่นๆ

 • คลิกที่นี่เพื่ออ่านเพิ่มเติม ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลปอพาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2556

ไม่มีความคิดเห็น: