ค้นหาข่าวเปิดสอบ


คลิกที่นี่! ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิกที่นี่! เพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ฟรี!
คลิกที่นี่! เพื่อดูข่าวงานราชการที่กำลังเปิดสอบทั้งหมด
คลิกที่นี่! สมัครสอบบรรจุกรมที่ดิน 480 อัตรา
คลิกที่นี่! เพื่ออ่านรายละเอียดการเปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2560

May 4, 2013

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ประจำปี 2556 จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2556

1. ตำแหน่งที่เปิดสอบแข่งขัน

 • สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1
  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1  อัตรา
  • ช่างไฟฟ้า                     1  อัตรา
 • สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2
  • เจ้าพนักงานธุรการ                   2  อัตรา
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1  อัตรา
  • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้       1  อัตรา
  • นายช่างสำรวจ                        1  อัตรา
  • เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน        1  อัตรา
  • เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ    1  อัตรา
 • สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3
  • นักวิชาการเกษตร                    1  อัตรา

2. การรับสมัคร

 • ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอซื้อคู่มือการสมัครสอบและใบสมัครสอบ ในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2556 ได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ในวันและเวลาราชการ
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ เอกสารที่ใช้สมัครสอบ  เงื่อนไขการสมัคร หลักสูตรและวิธีการสอบ การบรรจุแลแต่งตั้ง และรายละเอียดอื่นๆ

 • คลิกอ่านเพิ่มเติม ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2556 

No comments:


แบ่งปันหน้านี้