ค้นหาข่าวเปิดสอบ


คลิกที่นี่! ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิกที่นี่! เพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ฟรี!
คลิกที่นี่! เพื่อดูข่าวงานราชการที่กำลังเปิดสอบทั้งหมด
คลิกที่นี่! สมัครสอบบรรจุกรมที่ดิน 480 อัตรา
คลิกที่นี่! เพื่ออ่านรายละเอียดการเปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2560

May 17, 2013

องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร รับสมัครคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ประจำปี 2556 จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 21 มิถุนายน 2556


1. ตำแหน่งและสายงานที่รับสมัคร

 • ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับหนึ่ง

  • เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน  1  อัตรา

 • ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับสอง

  • เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  2  อัตรา
  • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จำนวน  1  อัตรา
  • นายช่างสำรวจ  จำนวน  1  อัตรา
  • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน  1  อัตรา

 • ตำแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับสาม

  • นักวิชาการเกษตร  จำนวน  1  อัตรา

2. การรับสมัคร

 • กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่  3  - 21  มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
 • สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ โทร. 0 4523 7042

3. รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้ญชีผู้สอบแข่งขัน การบรรจุและแต่งตั้ง

 • คลิกอ่านเพิ่มเติม ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุศกร รับสมัครคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ประจำปี 2556

No comments:


แบ่งปันหน้านี้