ค้นหาข่าวเปิดสอบ


คลิกที่นี่! ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิกที่นี่! เพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ฟรี!
คลิกที่นี่! เพื่อดูข่าวงานราชการที่กำลังเปิดสอบทั้งหมด
คลิกที่นี่! สมัครสอบบรรจุกรมที่ดิน 480 อัตรา
คลิกที่นี่! เพื่ออ่านรายละเอียดการเปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2560

May 2, 2013

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 19 สาขาวิชา 80 อัตรา ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2556

1. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 • ภาษาไทย  16  อัตรา
 • คณิตศาสตร์  9  อัตรา
 • ภาษาอังกฤษ  12  อัตรา
 • นาฎศิลป์  3  อัตรา
 • วิทยาศาสตร์ทั่วไป  1  อัตรา
 • สังคมศึกษา  2  อัตรา
 • อุตสาหกรรมศิลป์  4  อัตรา
 • เคมี  3  อัตรา
 • บรรณารักษ์  2  อัตรา
 • แนะแนว  1  อัตรา
 • ดนตรี  8  อัตรา
 • ชีววิทยา  3  อัตรา
 • พลศึกษา  3  อัตรา
 • ฟิสิกส์  2  อัตรา
 • เกษตรกรรม  1  อัตรา
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา  2  อัตรา
 • ศิลปศึกษา  3  อัตรา
 • คอมพิวเตอร์  4  อัตรา
 • คหกรรม  1  อัตรา

2. การรับสมัครสอบแข่งขัน

 • ผู้สมัครสอบแข่งขันสมัครได้เพียงสาขาวิชาเอกเดียวเท่านั้น
 • ผู้จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองที่ห้องประชุมอาคารแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  เลขที่ 350 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2556 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3. รายละเอียดเพิ่มเติม คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ วิธีการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน และการประกาศสอบแข่งขัน

 • คลิกที่นี่เพื่ออ่านเพิ่มเติม ประกาศ เรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

No comments:


แบ่งปันหน้านี้