: ฝากข่าวเปิดสอบลงเว็บประชาสัมพันธ์ [คลิกที่นี่]

: อัพเดทงานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครล่าสุด[คลิกอ่านละเอียด]

5 เมษายน 2556

กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดเหล่าทหารแพทย์ จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556


กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดเหล่าทหารแพทย์ จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556

1. คุณสมบัติของผู้สมัครและตำแหน่งที่จะบรรจุ

  • เป็นทหารกองหนุน (เหล่าทหารแพทย์) อายุระหว่าง 18 - 25 ปี และต้องสำเร็จการศึกาษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากสถานศึกษาที่ ก.พ. ให้การรับรอง รับจำนวน 50 อัตรา
  • เป็นบุคคลพลเรือน (ชายหรือหญิง) หรือทหารกองหนุน (ไม่จำกัดเหล่าทัพ) อายุระหว่าง 18 - 25 ปีบริบูรณ์ รับจำนวน 20 อัตรา

2. การรับสมัคร

  • ขอรับและสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
  • โทรศัพท์ 0 2354 4425 ต่อ 94413

3. คุณสมบัติเพิ่มเติม กำหนดการสอบ หลักสูตรการสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

  • คลิกอ่านเพิ่มเติม ประกาศ กรมแพทย์ทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สังกัดเหล่าทหารแพทย์

ไม่มีความคิดเห็น: