ค้นหาข่าวเปิดสอบ


คลิกที่นี่! ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิกที่นี่! เพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ฟรี!
คลิกที่นี่! เพื่อดูข่าวงานราชการที่กำลังเปิดสอบทั้งหมด
คลิกที่นี่! สมัครสอบบรรจุกรมที่ดิน 480 อัตรา
คลิกที่นี่! เพื่ออ่านรายละเอียดการเปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2560

April 3, 2013

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับสมัครสอบแข่งขันเำพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 28 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 22 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2556


องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รับสมัครสอบแข่งขันเำพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 28 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 22 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2556

1. วิชาเอกที่รับสมัคร

 • กลุ่มวิชาภาษาจีน  1  อัตรา
 • กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น  1  อัตรา
 • กลุ่มวิชาภาษาไทย  5  อัตรา
 • กลุ่มวิชาดนตรี  3  อัตรา
 • กลุ่มวิชาเคมี  4  อัตรา
 • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  6  อัตรา
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  1  อ้ตรา
 • กลุ่มวิชขาภาษาอังกฤษ  3  อัตรา
 • กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  2  อัตรา
 • กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์  1  อัตรา
 • กลุ่มวิชาฟิสิกส์  1  อัตรา

2. การรับสมัคร

 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ถนนหน้าเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2556 - 13 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
 • ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 4623 9224

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักสูตรการสอบแข่งขัน หลักเกณฑ์การตัดสิน ฯลฯ

 • คลิกอ่านเพิ่มเติม ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเำพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 28 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 22 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2556

No comments:


แบ่งปันหน้านี้