ค้นหาข่าวเปิดสอบ


คลิกที่นี่! ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิกที่นี่! เพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ฟรี!
คลิกที่นี่! เพื่อดูข่าวงานราชการที่กำลังเปิดสอบทั้งหมด
คลิกที่นี่! สมัครสอบบรรจุกรมที่ดิน 480 อัตรา
คลิกที่นี่! เพื่ออ่านรายละเอียดการเปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2560

April 24, 2013

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2559


สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2559 

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559

1.-->ก.พ. ภาคปกติ (สอบประจำปี ปีละ ครั้ง)
o   สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2559 (คู่มือการสมัครสอบ)
o   รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มีนาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559" หรือ [คลิกที่นี่]
o   ตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน ชำระเงินค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 3 - 23 มีนาคม 2559 
o   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 
o   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
o   รายละเอียด : สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 


2.-->ก.พ.ภาคพิเศษ ปี 2560 (ปีละ 2 ครั้ง)
o   รายละเอียดกำหนดรับสมัครสอบของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2560
o   รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต รอบที่ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2559
o   รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต รอบที่ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 24 เมษายน 2560
o   ตรวจสอบการชำระเงิน
o   รอบที่ ชำระเงินระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559
o   รอบที่ ชำระเงินระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 25 เมษายน 2560
o   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ 
o   รอบที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
o   รอบที่ 2 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
o   สอบข้อเขียน ทุกศูนย์สอบ 
o   รอบที่ 1 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559
o   รอบที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2560

o   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
o   รอบที่ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

o   รอบที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

*กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-------------------------------------------------------------3.-->การสอบภาค ก. อิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะผู้จบ ป.โท (เดือนละ 1 ครั้ง)

o   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด (หัวข้อการสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) 
* คล้ายสอบใบอนุญาตขับขี่
* รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 59 เป็นต้นไป
* สอบได้คนละ 1 รอบสอบ จัดสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปี 2559 รวม 5 รอบสอบ
* ผู้สอบผ่านจะได้รับใบรับรองการผ่านภาค ก. เหมือนสอบรอบปกติ------------------------------------------------

แบ่งปันหน้านี้