คลิกที่นี่! เพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ฟรี!
คลิกที่นี่! เพื่อดูข่าวงานราชการที่กำลังเปิดสอบทั้งหมด
คลิกที่นี่! เช็คผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
คลิกที่นี่! เพื่ออ่านรายละเอียดการเปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2560

24 เมษายน 2556

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2559


สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2559 

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559

1.-->ก.พ. ภาคปกติ (สอบประจำปี ปีละ ครั้ง)
o   สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2559 (คู่มือการสมัครสอบ)
o   รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มีนาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559" หรือ [คลิกที่นี่]
o   ตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน ชำระเงินค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 3 - 23 มีนาคม 2559 
o   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 
o   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
o   รายละเอียด : สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 


2.-->ก.พ.ภาคพิเศษ ปี 2560 (ปีละ 2 ครั้ง)
o   รายละเอียดกำหนดรับสมัครสอบของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2560
o   รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต รอบที่ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2559
o   รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต รอบที่ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 24 เมษายน 2560
o   ตรวจสอบการชำระเงิน
o   รอบที่ ชำระเงินระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559
o   รอบที่ ชำระเงินระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 25 เมษายน 2560
o   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ 
o   รอบที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
o   รอบที่ 2 วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
o   สอบข้อเขียน ทุกศูนย์สอบ 
o   รอบที่ 1 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559
o   รอบที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2560

o   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
o   รอบที่ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

o   รอบที่ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

*กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

-------------------------------------------------------------3.-->การสอบภาค ก. อิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะผู้จบ ป.โท (เดือนละ 1 ครั้ง)

o   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด (หัวข้อการสอบภาค ก. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์) 
* คล้ายสอบใบอนุญาตขับขี่
* รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 59 เป็นต้นไป
* สอบได้คนละ 1 รอบสอบ จัดสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปี 2559 รวม 5 รอบสอบ
* ผู้สอบผ่านจะได้รับใบรับรองการผ่านภาค ก. เหมือนสอบรอบปกติ------------------------------------------------

แบ่งปันหน้านี้