: ฝากข่าวเปิดสอบลงเว็บประชาสัมพันธ์ [คลิกที่นี่]

: อัพเดทงานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครล่าสุด[คลิกอ่านละเอียด]

24 เมษายน 2556

[ผลสอบ ก.พ.] สำนักงาน ก.พ. ประกาศผลสอบการแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2558


ประกาศผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 (ภาค ก. ปกติ) 
การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559

1.-->ก.พ. ภาคปกติ (สอบประจำปี ปีละ ครั้ง)
o   สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2558 (คู่มือการสมัครสอบ)
o   รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 31 มีนาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558" 
o   ตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน ชำระเงินค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ มีนาคม - เมษายน 2558 
o   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 (ผู้ที่สอบ สิงหาคม สามารถตรวจสอบสถานที่สอบได้แล้ว) 
o   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
2.-->ก.พ.ภาคพิเศษ ปี 2559 (ปีละ 2 ครั้ง)
o   รายละเอียดกำหนดรับสมัครสอบของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2559
o   รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต รอบที่ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2558
o   รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต รอบที่ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2559
o   ตรวจสอบการชำระเงิน
o   รอบที่ ชำระเงินระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2558
o   รอบที่ ชำระเงินระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 5 เมษายน 2559
o   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ 
o   รอบที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
o   รอบที่ 2 วันที่ 18 เมษายน 2559
o   สอบข้อเขียน ทุกศูนย์สอบ 
o   รอบที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558
o   รอบที่ 2 วันที่ 24 เมษายน 2559

o   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภายใน 60 วันนับจากวันสอบข้อเขียน------------------------------------------------