: ฝากข่าวเปิดสอบลงเว็บประชาสัมพันธ์ [คลิกที่นี่]

: อัพเดทงานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครล่าสุด[คลิกอ่านละเอียด]

24 เมษายน 2556

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 (ภาค ก. ปี 2558)
-->ก.พ.ภาคปกติ(สอบประจำปี)

รายละเอียดกิจกรรมการสอบแข่งขันฯ ภาค ก. ของ ก.พ.

 • สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2558 
 • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 31 มีนาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558" 
 • ตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน ชำระเงินค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม - 1 เมษายน 2558 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 (ผู้ที่สอบ 9 สิงหาคม สามารถตรวจสอบสถานที่สอบได้แล้ว) 
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 27 พฤศจิกายน 2558-->ก.พ.ภาคพิเศษ ครั้งที่ 2/2558

1. รายละเอียดกิจกรรมการสอบแข่งขันฯ ภาค ก. ของ ก.พ.

 • สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และผู้สอบผ่านภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
 • รายละเอียดกำหนดรับสมัครสอบของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2558
  • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 10 - 28 พฤศจิกายน 2557
  • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 3 เมษายน 2558
 • ชำระเงินค่าสมัครสอบ 
  • รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 - 28 พฤศจิกายน 2557
  • รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 3 เมษายน 2558
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ 
  • รอบที่ 1 วันที่ 8 ธันวาคม 2557 
  • รอบที่ 2 วันที่ 10 เมษายน 2558
 • สอบข้อเขียน ทุกศูนย์สอบ 
  • รอบที่ 1 วันที่ 21 ธันวาคม 2557
  • รอบที่ 2 วันที่ 26 เมษายน 2558
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภายใน 60 วันนับจากวันสอบข้อเขียน

2. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

 • คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 (ก.พ.พิเศษ) 
 • คลิกที่นี่ เพื่ออ่านคู่มือการสมัครสอบ ก.พ. 

3. การสมัครสอบแข่งขัน

 • คลิกที่นี่เพื่อกรอกใบสมัครสอบ รับสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ. เปิดระบบให้สมัครตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 
 • คลิกที่นี่เพื่อค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน 
 • คลิกที่นี่ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ 
 • คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 

4. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก.------------------------------------------------

แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook