: ฝากข่าวเปิดสอบลงเว็บประชาสัมพันธ์ [คลิกที่นี่]

: อัพเดทงานราชการที่กำลังเปิดรับสมัครล่าสุด[คลิกอ่านละเอียด]

24 เมษายน 2556

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 (ภาค ก. ปกติ) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มีนาคม 2559

Share
สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 (ภาค ก. ปกติ) 

การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559

1.-->ก.พ. ภาคปกติ (สอบประจำปี ปีละ ครั้ง)
o   สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2559 (คู่มือการสมัครสอบ)
o   รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 22 มีนาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ "การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559" หรือ [คลิกที่นี่]
o   ตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน ชำระเงินค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 3 - 23 มีนาคม 2559 
o   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 
o   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559


2.-->ก.พ.ภาคพิเศษ ปี 2559 (ปีละ 2 ครั้ง)
o   รายละเอียดกำหนดรับสมัครสอบของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2559
o   รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต รอบที่ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2558
o   รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต รอบที่ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 4 เมษายน 2559
o   ตรวจสอบการชำระเงิน
o   รอบที่ ชำระเงินระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2558
o   รอบที่ ชำระเงินระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 5 เมษายน 2559
o   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ 
o   รอบที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
o   รอบที่ 2 วันที่ 18 เมษายน 2559
o   สอบข้อเขียน ทุกศูนย์สอบ 
o   รอบที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558
o   รอบที่ 2 วันที่ 24 เมษายน 2559

o   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภายใน 60 วันนับจากวันสอบข้อเขียน


------------------------------------------------
Share