ค้นหาข่าวเปิดสอบ


คลิกที่นี่! ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิกที่นี่! เพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ฟรี!
คลิกที่นี่! เพื่อดูข่าวงานราชการที่กำลังเปิดสอบทั้งหมด
คลิกที่นี่! สมัครสอบบรรจุกรมที่ดิน 480 อัตรา
คลิกที่นี่! เพื่ออ่านรายละเอียดการเปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2560

April 22, 2013

เทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลเมืองบ้านดุง สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2556

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 • สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1
  • เจ้าหน้าที่เทศกิจ  1  อัตรา
 • สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2
  • เจ้าพนักงานธุรการ  1  อัตรา
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1  อัตรา
  • เจ้าพนักงานสาธารณสุข  1  อัตรา
  • นายช่างโยธา  1  อัตรา
 • สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  1  อัตรา
  • นักวิชาการจัดเก็บรายได้  1  อัตรา
  • นักวิชาการสุขาภิบาล  1  อัตรา
  • นักวิชาการศึกษา  1  อัตรา
  • วิศวกรโยธา  1  อัตรา

2. การรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ http://www.bandungcity.go.th

3. รายละเอียดเพิ่มเติม หลักฐานที่ใช้รับสมัคร คุณสมบัติที่รับสมัคร และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ


No comments:


แบ่งปันหน้านี้