ค้นหาข่าวเปิดสอบ


คลิกที่นี่! ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิกที่นี่! เพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ฟรี!
คลิกที่นี่! เพื่อดูข่าวงานราชการที่กำลังเปิดสอบทั้งหมด
คลิกที่นี่! สมัครสอบบรรจุกรมที่ดิน 480 อัตรา
คลิกที่นี่! เพื่ออ่านรายละเอียดการเปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2560

March 26, 2013

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจำปี 2556 จำนวน 125 อัตรา สมัครด้วยตนเองและรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 1 - 28 เมษายน 2556

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจำปี 2556 จำนวน 125 อัตรา สมัครด้วยตนเองและรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 1 - 28 เมษายน 2556


1. ตำแหน่งที่รับสมัคร


 • นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 27 อัตรา
 • นายทหารประทวน  จำนวน 98 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

 • เป็นบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน ลูกจ้าง พลอาสาสมัครหรือพนักงานราชการที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 มีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นผู้ถูกเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการปี 2556
 • เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา/สาขา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่นตามที่ทางราชการกำหนดไว้ในตำแหน่งที่จะสมัคร
 • ผู้สมัครต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

3. การรับสมัคร

 • เปิดจำหน่ายระเบียบการสอบคัดเลือกพร้อมใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 19 เมษายน 2556 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กรมสารบรรณทหาร อาคาร 4 กองบัญชาการกองทัพไทย ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และตั้งแต่วันที่ 22 - 28 เมษายน 2556 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กองบัญชาการกองทัพไทย ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 • รับสมัครด้วยตนเอง หรือทางอินเตอร์เน็ตทางใดทางหนึ่งเท่านั้น 
 • รับสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 22 - 28 เมษายน 2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กองบัญชาการกองทัพไทย ซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 เมษายน 2556 ที่เว็บไซต์ http://application.rtarf.mi.th ตลอด 24 ชม. 

4. รายละเอียดเพิ่มเติม หลักสูตรการสอบคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และรายละเอียดอื่นๆ

 • คลิกที่นี่เพื่ออ่านเพิ่มเติม ประกาศ กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจำปี 2556

No comments:


แบ่งปันหน้านี้