ค้นหาข่าวเปิดสอบ


คลิกที่นี่! ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิกที่นี่! เพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ฟรี!
คลิกที่นี่! เพื่อดูข่าวงานราชการที่กำลังเปิดสอบทั้งหมด
คลิกที่นี่! สมัครสอบบรรจุกรมที่ดิน 480 อัตรา
คลิกที่นี่! เพื่ออ่านรายละเอียดการเปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2560

January 8, 2013

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปตำแหน่งว่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะให้ กสถ. ดำเนินการจัดสอบแทน ในการเปิดสอบแข่งขันของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2556 รวม 98 ตำแหน่ง 7,911 อัตรา

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปตำแหน่งว่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะให้ กสถ. ดำเนินการจัดสอบแทน ในการเปิดสอบแข่งขันของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2556

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลหนังสือ "ด่วนที่สุด มท 0809.2/ว 54 ลว. 8 มกราคม 2556"

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2556

  • สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวนอัตราว่าง 1,761 อัตรา
  • สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวนอัตราว่าง 3,651 อัตรา
  • สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวนอัตราว่าง 2,498 อัตรา
  • สายงานเริ่มต้นจากระดับ 4 จำนวนอัตราว่าง 1 อัตรา
รวม อัตราว่าง 7,911 อัตรา และ กสถ. ยังขอสำรวจเพิ่มเติม ระบุวันหมดเขตสำรวจ 30 ม.ค. 56

No comments:


แบ่งปันหน้านี้