ค้นหาข่าวเปิดสอบ


คลิกที่นี่! ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิกที่นี่! เพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ฟรี!
คลิกที่นี่! เพื่อดูข่าวงานราชการที่กำลังเปิดสอบทั้งหมด
คลิกที่นี่! สมัครสอบบรรจุกรมที่ดิน 480 อัตรา
คลิกที่นี่! เพื่ออ่านรายละเอียดการเปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2560

January 21, 2013

เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่ 28 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2556

เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่ 28 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2556


1. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก ดังนี้
 • วิชาเอกคณิตศาสตร์  จำนวน  3  อัตรา
 • วิชาเอกภาษาไทย   จำนวน  3  อัตรา
 • วิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน  3  อัตรา
 • วิชาเอกวิทยาศาสตร์  จำนวน  2  อัตรา
 • วิชาเอกเคมี  จำนวน  1  อัตรา
 • วิชาเอกชีววิทยา  จำนวน  1  อัตรา
 • วิชาเอกสังคมศึกษา  จำนวน  4  อัตรา
 • วิชาเอกคอมพิวเตอร์  จำนวน  2  อัตรา
 • วิชาเอกดนตรีศึกษา  จำนวน  1  อัตรา
 • วิชาเอกพลศึกษา  จำนวน  1  อัตรา
 • วิชาเอกนาฎศิลป์  จำนวน  1  อัตรา
 • วิชาเอกศิลปศึกษา  จำนวน  1  อัตรา
 • วิชาเอกบรรณารักษณ์  จำนวน  1  อัตรา
 • วิชาเอกอุตสาหกรรม  จำนวน  1  อัตรา
 • วิชาเอกประถมศึกษา  จำนวน  1  อัตรา
 • วิชาเอกปฐมวัย  จำนวน  1  อัตรา
 • วิชาเอกทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา
2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
 • มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคุณวุฒิดังกลาวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
 • เป็นผู็มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภา
 • สมัครสอบแข่งขจันได้เพียงสาขาวิชาเอกเดียวเท่านั้น
3. การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์สมัครสอบแข่งขัน ติดต่อขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่ 28 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 • ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท และจะไม่จ่ายคืน ทุกกรณี
4. รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม
 • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ประกาศเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556
 • สอบถามข้อมูล โทร. 0 5554 7449


No comments:


แบ่งปันหน้านี้