ค้นหาข่าวเปิดสอบ


คลิกที่นี่! ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิกที่นี่! เพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ฟรี!
คลิกที่นี่! เพื่อดูข่าวงานราชการที่กำลังเปิดสอบทั้งหมด
คลิกที่นี่! สมัครสอบบรรจุกรมที่ดิน 480 อัตรา
คลิกที่นี่! เพื่ออ่านรายละเอียดการเปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2560

December 14, 2012

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน คุณวุฒิ ม.3, ปวส. รวม 5 ตำแหน่ง 73 อัตรา ระหว่าง 18 - 27 ธันวาคม 2555การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน คุณวุฒิ ม.3, ปวส. รวม 5 ตำแหน่ง 73 อัตรา ระหว่าง 18 - 27 ธันวาคม 2555

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  • พนักงานธุรการ 3          จำนวน  27  อัตรา
  • พนักงานพัสดุ 3            จำนวน  12  อัตรา
  • พนักงานจัดหาพัสดุ 3   จำนวน  3  อัตรา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี
  • พนักงานตรวจสอบ 3     จำนวน  4  อัตรา
 • มัธยมศึกษาตอนต้น
  • พนักงานขับยานพาหนะ 1  จำนวน  27  อัตรา (เฉพาะเพศชาย)

2. การรับสมัคร
 • รับสมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่ 18 - 27 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 15.30 น. โดยขั้นตอนการรับสมัครอ่านที่รายละเอียดที่แนบมาด้านล่าง
3. เว็บไซต์ที่รับสมัคร

No comments:


แบ่งปันหน้านี้