ค้นหาข่าวเปิดสอบ


คลิกที่นี่! ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิกที่นี่! เพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ฟรี!
คลิกที่นี่! เพื่อดูข่าวงานราชการที่กำลังเปิดสอบทั้งหมด
คลิกที่นี่! สมัครสอบบรรจุกรมที่ดิน 480 อัตรา
คลิกที่นี่! เพื่ออ่านรายละเอียดการเปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2560

December 12, 2012

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประสงค์เปิดรับนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กำหนดเปิดรับนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ 4 มกราคม - 13 มีนาคม 2556โดยมีกำหนดการ วันรับสมัครนักเรียนนายร้อยเตรียมทหาร ตามตาราง วัน เวลา และสถานที่สอบ ประจำปี 2556 ดังต่อไปนี้
กำหนดขายระเบียบการรับสมัคร
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 มกราคม ถึงวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556
เวลา 08.00 – 16.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สถานที่รับสมัครนักเรียนนายร้อยเตรียมทหาร
- โรงเรียนนายเรืออากาศกรุงเทพฯ
- โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
ส่วนการรับสมัครนั้นจะเปิดรับทั้งสองทาง คือทางไปรษณีย์ และ ทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยรายกำหนดการวันรับสมัครมีดังนี้
- รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ www.crma.ac.th
- รับสมัครทางไปรษณีย์ ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ กองสถิติและทะเบียนประวัติ รร.จปร. จ.นครนายก
สำหรับท่านที่สะดวกเดินทางมาสมัครด้วยตนเองก็สามารถทำได้ โดยสมัครได้ที่ โรงเรียนนายเรืออากาศกรุงเทพฯ ภายในวันเสาร์ที่ 9 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2556

นักเรียนเตรียมทหาร

No comments:


แบ่งปันหน้านี้