ค้นหาข่าวเปิดสอบ


คลิกที่นี่! ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิกที่นี่! เพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ฟรี!
คลิกที่นี่! เพื่อดูข่าวงานราชการที่กำลังเปิดสอบทั้งหมด
คลิกที่นี่! สมัครสอบบรรจุกรมที่ดิน 480 อัตรา
คลิกที่นี่! เพื่ออ่านรายละเอียดการเปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2560

December 25, 2012

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จำนวน 22 ตำแหน่ง 68 อัตรา ตั้งแต่ 14-24 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ


องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จำนวน 22 ตำแหน่ง 68 อัตรา ตั้งแต่ 14-24 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

1. การรับสมัคร แบ่งเป็น
  • พนักงานงานตามภารกิจสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 16 ตำแหน่ง 29 อัตรา
  • พนักงานจ้างตามภารกิจสำหรับผู้มีทักษะ จำนวน 3 ตำแหน่ง 25 อัตรา
  • พนักงานจ้างทั่วไป 3 จำแหน่ง 14 อัตรา
2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 14 - 24 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ
3. เอกสารการรับสมัคร
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จำนวน 22 ตำแหน่ง 68 อัตรา หรือ
  • คลิกที่นี่ ลิงค์สำรอง

No comments:


แบ่งปันหน้านี้