คลิกที่นี่! เพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ฟรี!
คลิกที่นี่! เพื่อดูข่าวงานราชการที่กำลังเปิดสอบทั้งหมด
คลิกที่นี่! เช็คผลสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
คลิกที่นี่! เพื่ออ่านรายละเอียดการเปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2560

22 พฤศจิกายน 2555

กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี จำนวน 120 อัตรา


กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี จำนวน 120 อัตรา  ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2555

ตำแหน่งที่รับสมัคร: ทหารพราน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 21-30 ปี
 • ส่วนสูง 160 ซม.
 • วุฒิการศึกษา ชั้น ม.3 ขึ้นไป
 • มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
 • เอกสารประกอบการรับสมัคร (อย่างละ 2 ฉบับ/ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้สมัคร,บิดา และมารดา)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล(ถ้ามี)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาใบ สด.8 กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน
 • สำเนาใบ สด.43 กรณีบุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร
 • สำเนาใบสำคัญ สด.9 กรณีบุคคลพลเรือนที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือก
 • ใบรับรองแพทย์ จาก รพ.รัฐ
 • รูปถ่ายขนาด 3×4 จำนวน 4 รูป

วิธีการรับสมัครงาน

สำหรับผู้สนใจสมัครตามประกาศรับสมัครทหารพราน 2556 กรมทหารพรานที่ 43 รับสมัครทหารพราน 120 อัตรา ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ธันวาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเ้ติม

ไม่มีความคิดเห็น:


แบ่งปันหน้านี้