ค้นหาข่าวเปิดสอบ


คลิกที่นี่! ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คลิกที่นี่! เพื่อฝากข่าวประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ ฟรี!
คลิกที่นี่! เพื่อดูข่าวงานราชการที่กำลังเปิดสอบทั้งหมด
คลิกที่นี่! สมัครสอบบรรจุกรมที่ดิน 480 อัตรา
คลิกที่นี่! เพื่ออ่านรายละเอียดการเปิดสอบภาค ก. ประจำปี 2560

November 22, 2012

กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี จำนวน 120 อัตรา


กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี จำนวน 120 อัตรา  ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2555

ตำแหน่งที่รับสมัคร: ทหารพราน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 21-30 ปี
 • ส่วนสูง 160 ซม.
 • วุฒิการศึกษา ชั้น ม.3 ขึ้นไป
 • มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
 • เอกสารประกอบการรับสมัคร (อย่างละ 2 ฉบับ/ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้สมัคร,บิดา และมารดา)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล(ถ้ามี)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • สำเนาใบ สด.8 กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน
 • สำเนาใบ สด.43 กรณีบุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร
 • สำเนาใบสำคัญ สด.9 กรณีบุคคลพลเรือนที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือก
 • ใบรับรองแพทย์ จาก รพ.รัฐ
 • รูปถ่ายขนาด 3×4 จำนวน 4 รูป

วิธีการรับสมัครงาน

สำหรับผู้สนใจสมัครตามประกาศรับสมัครทหารพราน 2556 กรมทหารพรานที่ 43 รับสมัครทหารพราน 120 อัตรา ให้ขอรับและยื่นใบสมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ธันวาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ
คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเ้ติม

No comments:


แบ่งปันหน้านี้